Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Girona Qualitat, Normes ISO Dissabte, 23 de febrer de 2019


Girona QualitatQuè és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a EspanyaDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésContacte
Normes ISO 9001

Normes i normalització.
Revisió de la norma ISO 9001:2008
Reestructuració de la família de les normes ISO 9001.
Estructura i continguts de la norma ISO 9001:2008.
Taula comparativa.
Canvis més significatius entre les versions 2008/2000
ISO 22000 - Sistemes de Gestió de Seguretat Alimentaria
ISO 14000 - Sistema voluntari de gestió mediambiental


Taula comparativa.


Correlació entre la ISO 9000:94 i el CD2 ISO 9001:2000
ISO 9001:94   ISO 9001:94
1 Objecte i camp d'aplicació 1
2 Normes per a consulta 2
3 Termes i definicions 3
4 Requisits del sistema de la qualitat 4-8
4.1 Responsabilitat de la Direcció >5; 5.6.2; 5.7
4.1.1 Política de qualitat 5.1; 5.2; 5.4
4.1.2 Organització 5.5.2; 5.6.2
4.1.2.1 Responsabilitat i autoritat 5.6.2
4.1.2.2 Recursos 6.1; 6.2.1; 5.1
4.1.2.3 Representant de la Direcció 5.6.3; 5.6.5
4.2 Sistema de qualitat >4; 5.6; 5.1; 5.2
4.2.3 Planificació de la qualitat 5.5; 5.5.2
4.3 Revisió del contracte 7.1; 7.2; 7.2.2
4.4 Control del disseny 7.1; 7.3
4.5 Control de la documentació 5.6; 5.6.6
4.6 Compres 7.1; 7.4
4.7 Control dels productes dels clients 7.5.3
4.8 Identificació i traçabilitat 7.5.2
4.9 Control del procés 7.1; 7.5; 8.2.2
4.10 Inspecció i assaig 8.2; 8.2.3
4.11 Control dels equips d'inspecció, mesura i assaig 7.5.1; 7.6
4.12 Estats d'inspecció 7.5.1; 7.5.2
4.13 Control de producte no conforme 8.3; 8.5.3
4.14 Accions preventives i correctives 8.1; 8.5.2; 8.5.3
4.15 Manipulació, emmagatzematge, embalatge i lliurament 7.1; 7.5.4
4.16 Control dels registres de la qualitat 5.6.7
4.17 Auditories internes de la qualitat 8.1; 8.2.1.2
4.18 Formació 6.2.2
4.19 Servei postvenda 7.1; 7.5.1; 7.2.3
4.20 Tècniques estadístiques 8.1; 8.4

Estructura en blocs de la norma ISO 9001:2000 (CD2 i relació amb la versió ISO 9001:94)
ISO 9001:2000:CD2 CD2 ISO 9000:2000
>0. Introducció  
0.1 General  
0.2 Model de processos  
0.3 Compatibilitat amb altres sistemes de gestió  
>1. Abast  
1.1 General  
1.2 Abast reduït  
>2. Normes de referència  
>3. Conceptes i definicions  
>4. Requisits del sistema de gestió de la qualitat >4; 4.2.1
>5. Responsabilitat de la Direcció 4.1
5.1 Requisits generals 4.1.1; 4.1.2.2; 4.2.1
5.2 Requisits dels clients 4.1.1
5.3 Requisits legals  
5.4 Política de qualitat 4.1.1
5.5 Planificació 4.2.3
5.5.1 Objectius  
5.5.2 Planificació de la qualitat 4.2.3
5.6 Sistema de gestió de la qualitat 4.5; 4.2
5.6.1 Requisits generals  
5.6.2 Responsabilitat i autoritat 4.1.2; 4.1.2.1
5.6.3 Representant de la Direcció 4.1.2.3
5.6.4 Comunicació interna  
5.6.5 Manual de qualitat 4.1.2.3; 4.2.1
5.6.6 Control de la documentació 4.5
5.6.7 Control dels registres 4.16
5.7 Revisió per la Direcció 4.1.3
>6. Gestió dels recursos  
6.1 Requisits generals 4.1.2.2
6.2 Recursos humans  
6.2.1 Assignació del personal 4.1.2.2
6.2.2 Competència, formació, qualificació i sensibilització 4.18
6.3 Informació  
6.4 Infraestructura  
6.5 Entorn de treball  
>7. Realització del producte i servei  
7.1 Requisits generals 4.3; 4.4; 4.6; 4.9; 4.10; 4.15; 4.19
7.2 Processos relacionats amb els clients 4.3
7.2.1 Identificació dels requisits del client  
7.2.2 Revisió dels requisits dels clients 4.3
7.2.3 Comunicació amb els clients 4.19
7.3 Disseny i desenvolupament 4.4
7.3.1 Requisits generals  
7.3.2 Disseny i desenvolupament - entrades  
7.3.3 Disseny i desenvolupament - sortides  
7.3.4 Disseny i desenvolupament - revisió  
7.3.5 Disseny i desenvolupament - verificació  
7.3.6 Disseny i desenvolupament - validació  
7.3.7 Control de canvis  
7.4 Compres 4.6
7.4.1 Requisits generals  
7.4.2 Informació de les compres  
7.4.3 Verificació dels productes i serveis comprats  
7.5 Activitats de producció i prestació de serveis 4.9; 4.15
7.5.1 Requisits generals 4.10, 4.11; 4.12; 4.19
7.5.2 Identificació i traçabilitat 4.8
7.5.3 Béns dels clients 4.7
7.5.4 Manipulació, embalatge, emmagatzematge, preservació i lliurament 4.15
7.5.5 Validació dels processos  
7.6 Controls d'equips de mesura i seguiment 4.11
>8. Mesura, avaluació i millora  
8.1 Requisits generals 4.10; 4.14; 4.17
8.2 Mesura i seguiment  
8.2.1 Mesura i seguiment de les prestacions del sistema  
8.2.1.1 Mesura i seguiment de la satisfacció del client  
8.2.1.2 Auditories internes 4.17
8.2.2 Mesura i seguiment dels processos 4.9
8.2.3 Mesura i seguiment dels productes o serveis 4.10
8.3 Control de no-conformitats 4.13
8.3.1 Requisits generals  
8.3.2 Tractament i revisió de les no-conformitats  
8.4 Anàlisi de les dades per a la millora 4.14; 4.20
8.5 Millora  
8.5.1 Requisits generals  
8.5.2 Accions correctores 4.14
8.5.3 Accions preventives 4.13; 4.14Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-