Servei d'orientació en gestió de qualitat
Esteu a: Girona Qualitat, Certificació Dissabte, 23 de febrer de 2019


Girona QualitatQuè és?


Normes ISO


Qualitat ISO 9001


Certificació


Qualitat a EspanyaDirectori d'empresesClub QualitatSaber-ne mésContacte
Qualitat ISO 9001

Què és la Certificació i quina utilitat té ?
Què és el Certificat de Registre d'Empresa?
Les entitats Certificadores
Quines entitats poden certificar a Espanya?
El procés de Certificació
Què és l'ENAC i quines funcions té ?
Altres sistemes d'assegurament de la qualitat.


Què és l'ENAC i quines funcions té ?


A tots els països, especialment a Europa i als Estats Units, existeix un organisme que acredita a entitats que es dediquen a expendre els certificats de qualitat.

A Espanya, aquest organisme és l’ENAC ("Entidad Nacional de Acreditación).La seva funció és controlar a les entitats certificadores de la qualitat.

L’ENAC es dedica a auditar a aquestes entitats i controla que en tot moment compleixin els requisits d’independència, d’imparcialitat i de coneixements dels processos i productes o empreses que auditen.

Qualsevol acreditació que l’ENAC faci està reconeguda automàticament a la resta de països europeus. El mateix succeeix amb els certificats de qualitat realitzats per les entitats acreditades per l’ENAC. D’aquesta manera es facilita el lliure comerç o lliure circulació dels productes o serveis per tots els països d’Europa, la qual cosa no deixa de ser una ajuda més al comerç exportador i facilita la instauració d’un mercat únic sense barreres. És un instrument més per a tenir en compte per la creació d’un mercat exterior més homogeni i accessible.

Les diferents organitzacions europees tipus ENAC s’han agrupat sota el nom de "European Acreditation", un fòrum on participen totes de forma conjunta i on es controlen entre elles mateixes homogeneïtzant les seves accions (s’auditen les unes amb les altres i s’analitzen les diferents situacions).
Gran Via Jaume I, 46 - 17001 - Girona (Spain)
Tel. 34 (972)418 500 Fax 34 (972) - 41 85 01  
cambra@cambragirona.org  -Avís Legal-